Gunnar Johansson

Vill du veta mer om Jesus, eller har någon vän som du vill ska veta mer om Jesus? Då är detta ett utmärkt program.

Varje vecka kommer Pastor Gunnar Johansson med ett budskap som berör kärnan av evangeliet: Jesus.

Gunnar Johannson var tidigare pastor och föreståndare i bl.a. Pingstkyrkan i Sundsvall och ägnar nu hela sitt liv till att nå människor med evangelium – de glada nyheterna om Jesus. Precis som Jesus söker han upp platser där vanliga människor samlas. Där använder han de gåvor och talanger han har, som i hans fall spela countrymusik, för att sedan predika det raka och kompromissade evangeliet om Jesus.

Programtid: Fredag kl 08.00 / 20.00 (R)

Diskutera, kommentera och ställ frågor till Gunnar Johannson om ’Birsta Web Church’ i kommentatorfältet nedan