Härnäst spelar vi:

Just nu på Sveriges Kristna Radio:

Senast spelat: